Woordenlijst Usenet

Termijn

Uitleg

Binary file
(Nederlands: binair bestand)
In klassieke zin zijn binaire bestanden programma’s, grafische of archiveringsbestanden. In tegenstelling tot zuivere tekstbestanden bevatten ze ook niet-alfabetische tekens en kunnen meestal slechts door één programma worden geopend.
Client Een client is simpel gezegd een speciaal computerprogramma dat in het kader van een client-server-model met een ander programma, bijv. een server in verbinding treedt. Daarbij maakt de client gebruik van de service van de server. Een bijzonder goed voorbeeld voor een client is een webbrowser.
Discussieforum Discussieforums zijn virtuele ontmoetingsplaatsen. Sympathisanten kunnen hier hun meningen, ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen. De communicatie vindt meestal plaats in real time.
Freeware Het begrip freeware staat voor software die users gratis ter beschikking gesteld wordt. Een aanpassing van de software is echter niet toegestaan.
Hiërarchie Een hiërarchie in de context van usenet bestaat uit het totaal aantal bestaande newsgroups in een bepaald themabereik. Momenteel bestaat er naast de acht grote hiërarchieën – de zogenaamde “Big-8” – een groot aantal speciale hiërarchieën die betrekking hebben op bepaalde thema’s en interesses.
Newsgroup
(Nederlands: nieuwsgroep)
Newsgroups zijn virtuele forums in verschillende netwerken, zoals bijv. internet of usenet. Hier ontmoeten sympathisanten elkaar en wisselen informatie uit. Als een user een artikel in een newsgroup post wordt dit – precies zoals het gaat in een client-server-model – aan een newsserver gezonden die het op zijn beurt weer aan andere users ter beschikking stelt. Het waarschijnlijk bekendste nieuwssysteem is usenet. Om zich toegang tot newsgroups te kunnen verschaffen, is een speciale software – een newsreader – nodig.
Newsreader Newsreaders worden ook aangeduid als usenet client of usenet software. Newsreaders zijn speciale computerprogramma’s met behulp waarvan nieuwsberichten in de newsgroups van usenet gecreëerd of gelezen kunnen worden.
Terabyte Samengesteld uit het Griekse woord téras (Nederlands: ongelooflijk, gigantisch groot) en byte. Wordt afgekort met TB. Een terabyte bestaat uit 1012 byte = 1.000.000.000.000 byte. Een byte is een rekeneenheid uit de informatica. Deze staat op zijn beurt weer voor een samenstelling van 8 bit.
User Generated Content
(Nederlands: door user gegenereerde inhoud)
User Generated Content (UGC) wordt ook aangeduid als user driven content. Het bijzondere aan UGC bestaat uit het feit dat inhoud van een webaanbieding niet door de aanbieder zelf, maar door de users wordt gecreëerd. De OESO heeft de drie criteria voor gepubliceerde inhoud, creatieve eigen prestatie en creatie buiten de professionele routine vastgelegd als de gedefinieerde maat voor de rubricering als UGC. Usenet geldt als één van de pioniers op het gebied van UGC.
Usenet Het begrip usenet staat voor de afkorting Unix User Network. Usenet is een wereldwijd, elektronisch netwerk. Hierin staan de meest verschillende newsgroups ter beschikking, waaraan elke user onbeperkt kan deelnemen. Voor het gebruik van de newsgroups heeft de user een newsreader nodig.
Usenet Provider Usenet providers zijn ondernemingen die users tegen betaling toegang tot usenet aanbieden.
Retention Time
(Nederlands: bewaartijd)
Het begrip retention time wordt in diverse toepassingsgebieden van de informatietechnologie gebruikt en omschrijft de maximale bewaartijd van informatie of gegevens. De bewaartijd wordt bepaald door de aanbieder van de service. Na afloop van de bewaartijd worden de opgeslagen informatie of gegevens gewist. Users van usenet dienen bij de keuze van hun provider te letten op de langst mogelijke bewaartijd.