Wat is usenet?

Youtube, Social Networks, Blogs & Co. met commentaar … Web 2.0 staat nog steeds in het middelpunt van de belangstelling. De afzonderlijke platforms en forums zijn bijzonder populair bij oudere en jongere internet users. Want mensen met een vergelijkbare overtuiging kunnen hier gemakkelijk en ongecompliceerd contact met elkaar leggen, ideeën uitwisselen en discussiëren. De User Generated Content (UGC) die op die manier is ontstaan en de complete vrijheid van meningsuiting maken het ‘nieuwe’ web niet voor niets zo veelzijdig, bont en populair. Eén van de pioniers wat betreft UGC is usenet. Hier wisselden studenten allang voordat www of andere internetservices en social networks bestonden informatie met elkaar uit.

usenet history_nl)

Daardoor is usenet nog steeds een trend. En bovendien zit het ook boordevol nieuwe trends! Op usenet is alles te vinden wat een trendsetter nodig heeft. Niet alleen jonge kunstenaars, onbekende bands, de nieuwste toonaangevende dj’s, maar ook trailers, games en ongelooflijk veel meer! Waar internet ophoudt, begint usenet pas echt.

Maar wat is usenet nu precies? Hoe functioneert het, hoe krijg ik toegang en wat kan ik er concreet mee doen? Dat zijn vragen die hieronder beantwoord moeten worden.

Het begrip usenet – dat uitgegroeid is tot een eigen naam – is de afkorting van “UNIX User Network”. Kort samengevat is usenet het grootste, meestal niet gecensureerde, elektronische discussieforum ter wereld! Hier ontmoeten mensen uit elk deel van de wereld elkaar, communiceren met elkaar, wisselen ideeën uit en vormen netwerken. Iedereen kan er deel van uitmaken en erbij zijn. Daarbij is usenet praktisch en gestructureerd georganiseerd. Het is hiërarchisch in zogenaamde newsgroups ingedeeld. Iedere newsgroup is zogezegd een afzonderlijk, afgescheiden discussieforum waarin een bijna onbeperkte hoeveelheid informatie en gegevens te vinden is. De titel van de newsgroup geeft kort en treffend weer welke inhoud erin te vinden is. Net als op internet zijn ook op usenet afkortingen erg populair. Dat wordt ook in de naamgeving van de newsgroups weerspiegeld. Zo staat de groep a.b.freeware bijvoorbeeld voluit voor alt.binaries.freeware. Hier kunnen zogenaamde binaries (binaire bestanden) gevonden worden. Binaries zijn op hun beurt weer een verzamelbegrip voor een groot aantal verschillende toepassingen, gegevens en attachments. In de volgende alinea’s houden we ons nog uitgebreider bezig met newsgroups.

Wist u dat al? – Ouder dan internet, actueler dan ooit tevoren!
Wist u dat usenet ouder is dan internet? Het usenet werd al in 1979 door twee studenten van de Duke University in North Carolina ‘gedoopt’. Jim Ellis en Tom Truscott ontwikkelden usenet als platform voor de uitwisseling van berichten tussen twee universiteiten. De uitwisseling van gegevens geschiedde destijds met behulp van het Unix-protocol UUCP via gangbare telefoonleidingen.

was ist das usenet 2

Bijzonder interessant uit technisch oogpunt is het feit dat usenet decentraal georganiseerd is. Dit betekent simpel gezegd dat de inhoud van de newsgroups en daarmee van usenet niet alleen centraal op één enkele server is opgeslagen, maar tegelijk parallel op talloze verschillende usenet servers. Deze zijn voortdurend met elkaar verbonden. Het voordeel van deze architectuur is dat opgeslagen informatie en gegevens een bepaalde tijd – de zogenaamde bewaartijd (Eng. ‘retention time’) – op het complete netwerk beschikbaar blijft.

was ist das usenet 3

Daarbij is de bewaartijd niet bij alle usenet serviceproviders identiek, maar afhankelijk van hun serverinstellingen. In het algemeen dienen users er bij de keuze van hun usenet provider op te letten dat de retention time minstens 250 dagen is, want precies zo lang hebben usenet users toegang tot informatie en gegevens die op usenet zijn opgeslagen.