Wat zijn newsgroups?

In het algemeen kunnen newsgroups vergeleken worden met discussieforums. Het principiële idee van usenet ligt sinds z’n start, einde jaren ’70, bij de snelle, eenvoudige communicatie tussen mensen met gemeenschappelijke interesses. Waar vroeger de uitwisseling van tekstberichten in usenet op de voorgrond stond, worden sinds enkele jaren de attachments – de zogenaamde binaries – steeds geliefder.

Wist u dat al? – Trends, news, binaries: usenet begint, waar internet ophoudt!
Wist u al dat momenteel meer dan 110.000 newsgroups op usenet actief zijn? In totaal bevinden zich op usenet meer dan 2.500 terabyte met de meest uiteenlopende gegevens. Volgens schattingen komen daar dagelijks nog eens 5.000 gigabyte bij.

Binary newsgroups

De newsgroups zijn de ware ‘schat’ van usenet. Hier is een nauwelijks te geloven hoeveelheid informatie en gegevens te vinden. In de zogenaamde binary newsgroups zijn binaries (op z’n Nederlands: binaire bestanden) te vinden. Binaire bestanden zijn eigenlijk ruw gegevensmateriaal dat in de meest verschillende formaten kan voorkomen. Meestal zijn deze gegevens (vaak: RAR-bestanden) over kleinere afzonderlijke bestanden verdeeld, gecomprimeerd en als attachment aan de newsgroup toegevoegd.

Aan de hand van een kort voorbeeld kunnen binary newsgroups en hun gebruik gemakkelijk worden toegelicht. Laten we aannemen dat u zoekt naar freeware voor mac of pc. Het beste gebruikt u hiervoor een ‘newsgroup search engine’ – voorzover die door uw newsreader wordt aangeboden. Daar kiest u uit naar welke concrete inhoud – bestanden, afbeeldingen of artikelen – u wilt zoeken. Vervolgens voert u het gewenste zoekbegrip, bijv. ‘freeware’ in. Na afloop van de zoekopdracht krijgt u een opsomming van de newsgroups waarin uw zoekbegrip te vinden is.

Newsgroups zoals “a.binaries.mac”, “a.b.comp” of “a.b.freeware” worden op die manier het eerste punt waar deze speciale zoekopdracht u heen voert. Vanzelfsprekend is een zoekopdracht naar bepaalde newsgroups ook mogelijk. Hiervoor moet de user eerst vertrouwd raken met de structuur van de titel van een newsgroup. Met name voor nieuwkomers is daarbij een klein ezelsbruggetje behulpzaam. De structurele opbouw van de naam van een newsgroup heeft het volgende formaat: hiërarchie.subhiërarchie.thema.

Aan de hand van het genoemde voorbeeld kan het beoogde formaat worden weergegeven:

newsgroup-hierarchy_en

Van bijzonder belang is hier ook nog een keer een kijkje in het verleden van usenet. De traditionele ‘big eight’ onder de hiërarchieën vormen comp., news., rec., sci., soc., talk., misc. en alt.. De laatstgenoemde hiërarchie is de jongste van de ‘big eight’.

Hierarchien

Om de toegang van de afzonderlijke users tot de diverse newsgroups te vereenvoudigen, zijn in de loop der tijd adviezen over de omgang van de users met elkaar – een zogenaamde netiquette – ontstaan.

Toelichting: het usenet zoekproces
Niet alleen vanwege de aanvankelijk ietwat onwennige titels van de newsgroups, maar ook op basis van de ongelooflijke hoeveelheid informatie en gegevens was het voor usenet-nieuwkomers aanvankelijk niet gemakkelijk te begrijpen hoe usenet werkt en de gewenste zoekresultaten te bereiken. Hoe kan het overzicht bewaard worden en vindt u precies wat u zoekt? Er bestaan twee mogelijkheden om bepaalde inhoud op usenet te vinden. Net als op internet staan de usenet user speciale search engines ter beschikking. Deze doorzoeken het usenet volgens soortgelijke patronen als de bekende search engines op internet. Op http://newsgroupreviews.com/usenet-search-engines.htm vindt u een paar search engines waarvan u de service voor een zoekopdracht op usenet kunt gebruiken. Nog een beetje eenvoudiger is het zoekproces op usenet via een geïntegreerde zoekfunctie in één van de newsreaders. Dit heeft op zijn beurt het doorslaggevende voordeel dat geen verdere software gedownload hoeft te worden, wat eventuele kosten bespaart en tegelijk een directe download van het gevonden bestand mogelijk maakt. Downloads van bestanden kunnen vaak uitsluitend met behulp van een newsreader worden uitgevoerd. Bovendien kan een abonnement op newsgroups genomen worden. Dit betekent dat de user automatisch bij iedere nieuwe posting in de geabonneerde newsgroup bericht ontvangt. Dat is een gigantische vereenvoudiging van het zoeken naar gewenste inhoud voor de users.

Precies zoals teksten kan elke inhoud van usenet verzonden en geup- of gedownload worden. Alle users van usenet moeten er daarbij op letten dat ze bij het up-, resp. downloaden uitsluitend inhoud gebruiken waarvan ze het gebruiksrecht bezitten of die vrij van rechten van derden (‘freeware’) zijn. De gepubliceerde bijdrages worden niet voor alle eeuwigheid opgeslagen, maar na verloop van een bepaalde tijd – de zogenaamde bewaartijd (Eng. ‘retention time’) – door de servers gewist.